Service

Internet & dataservice
Genom att anlita M&M för att ta hand om IT-frågorna kan du fokusera på din kärnverksamhet och göra det ni kan bäst. Vi sköter om era datorer, nätverk, program, system och webb. M&M kommer gärna till dig när du får problem men framför allt anlitar våra kunder oss för att arbeta förebyggande så att fel inte uppstår.

Problemlösning
Fel är ofta billiga att förebygga men dyra att åtgärda. De flesta personer och företag klarar sig idag inte speciellt länge utan en fungerande IT-miljö. Det kan bli problem med både mjuk- och hårdvara, och då ställer vi upp! Vi har även professionell telefonsupport, för dig som önskar. Oberoende av konfigurationen, så behöver en PC underhållas med jämna mellanrum. Det här innebär att både hårdvaran och mjukvaran skall synas över minst en gång om året, eller så ofta det behövs.

Underhållsfria PC finns inte än och användare som inte tar hänsyn till detta hamnar i situationer när De inte längre vet varför deras datorer inte svarar som de skall. Skriv eller ring för information.